vineri, iunie 19, 2020
18 °c
Oradea

Politica de confidentialitate

SC BIHORJUST SRL, persoană juridică română, cu sediul în Oradea, Str. Aurel Lazăr, nr. 9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/661/2020, cod unic de înregistrare 42455113, EURID ROONRC.J5/661/2020, în calitate de administrator al website-ului www.bihorjust.ro (denumit în continuare „website”) vă aducem la cunoștință Politica noastră de confidențialitate care descrie tipurile de date pe care le colectăm atunci când navigați pe website și când ne contactați electronic, modul în care le prelucrăm, terții care au acces la aceste informații și căile prin care dumneavoastră (persoana care vizitează website-ul, denumită în continuare “utilizator”) puteți gestiona propriile date cu caracter personal.

Politica de confidențialitate nu se aplică informațiilor pe care le colectăm sau utilizăm prin alte căi în afara website-ului și nu guvernează activitatea noastră jurnalistică. De asemenea, această notă de informare nu include practicile website-rilor administrate de alte companii, organizații sau instituții către care am putea publica link-uri, astfel că utilizatorul va trebui să consulte politica de confidențialitate a acelor website-uri înainte de a le accesa.

I.1. Drepturile utilizatorului

Legislația română în vigoare îi oferă utilizatorului dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de se adresa Justiției. De asemenea, utilizatorul are dreptul legal de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a cere administratorului website-ului ștergerea datelor. Acest lucru poate fi făcut pe cale electronică, printr-o cerere scrisă transmisă la adresa de e-mail office@bihorjust.ro cu subiectul „Confidențialitate”.

I.2. Ce sunt datele personale?

Potrivit legislației în vigoare, datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali, identitate economică, culturală sau socială.

I.3. Tipuri de date colectate

De fiecare dată când interacționează cu website-ul, utilizatorul, ca persoană fizică, poate face obiectul activității de colectare și prelucrare a datelor derulată de SC BIHORJUST SRL. Putem procesa mai multe tipuri de date cu caracter personal despre utilizator și despre modul în care acesta folosește website-ul, după cum urmează:

A. Date furnizate direct:
Pentru a ne contacta electronic, SC BIHORJUST SRL solicită utilizatorilor detalii precum numele, prenumele și adresa de e-mail. Astfel putem răspunde întrebărilor și solicitărilor dumneavoastră transmise prin intermediul formularului de contact din website-ul nostru. Aceste informații nu vor fi utilizate în alt scop și nu vor fi partajate cu nicio terță parte. Excepție fac cazurile în care datele cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităților publice pentru a preveni, investiga și sancționa fapte ce constituie contravenții și infracțiuni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Date colectate la navigare:
În contextul vizitei utilizatorului pe website, cu ajutorul fișierelor de tip Cookie și tehnologiilor similare, colectăm date precum adresa Internet Protocol (IP), tipul sistemului de operare, tipul dispozitivului folosit, tipul și versiunea de browser, respectiv tipurile și versiunile extensiilor de browser. De asemenea, colectăm informații despre vizita utilizatorului precum ora și data la care a accesat website-ul, locația utilizatorului, durata vizitei pe website, paginile vizualizate, timpii de răspuns ai paginilor, erorile de descărcare, cuvintele-cheie folosite în căutarea Google prin care utilizatorul a ajuns pe website, vârsta prezumată, genul prezumat, ocupația sau veniturile prezumate.

Aceste informații ne ajută să monitorizăm traficul website-ului și să înțelegem mai bine felul în care utilizați serviciile noastre pentru a le putea îmbunătăți. SC BIHORJUST SRL folosește aceste informații și pentru a putea transmite către clienții noștri de publicitate șabloane tipizate anonime ale utilizatorilor. SC BIHORJUST SRL nu folosește datele pentru a identifica utilizatorii din spatele adresei IP si nici nu partajează aceste informații cu terțe părți pentru a le folosi în acest scop. Mai multe detalii despre fișierele de tip Cookie, la Capitolul Politică de Utilizare a Cookie-urilor.

Prin activitatea website-ului, SC BIHORJUST SRL nu colectează date sensibile referitoare la etnie, orientare sexuală, politică, religioasa, starea de sănătate, nici date extinse precum adresa de domiciliu, detaliile bancare sau CNP-ul.

I.4. Durata procesării

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară scopurilor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, dar nu mai mult de trei ani. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru atingerea scopurilor enunțate, acestea urmează a fi șterse / distruse în siguranță sau transferate într-o arhivă, excepție făcând cazurile în care acest transfer încalcă alte prevederi legale sau contractuale.

I.5. Unde sunt stocate datele personale?

Datele cu caracter personal pe care le colectează SC BIHORJUST SRL direct sunt stocate pe servere din Uniunea europeană („UE”) și Spațiul Economic European („SEE”), însă informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie pot fi transmise și stocate pe servere din afara SEE și, în unele condiții, pot fi transferate altor companii, organizații sau autorități.

I.6. Securitate

SC BIHORJUST SRL foloseşte proceduri și tehnologii potrivite, proporționale cu resursele disponibile și cantitatea de date colectate, pentru a evita pierderea, degradarea, dezvăluirea, furtul datelor și alterarea sau manipularea lor intenționată ori accidentală.
Totuși, transmiterea informațiilor pe cale electrică nu poate fi protejată în totalitate. SC BIHORJUST SRL va notifica utilizatorii de o eventuală încălcare a securității datelor cu caracter personal, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de breșe de securitate, excepție făcând cazurile în care un funcționar competent decide că anunțul ar îngrădi o investigație în curs sau ar încălca alte prevederi legale.

I.7. Dezvăluirea datelor personale

SC BIHORJUST SRL nu va vinde date cu caracter personal unor terțe părți, dar poate dezvălui astfel de informații în situații precum:
A. La solicitarea autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii în contextul unei investigații penale sau în cazul în care SC BIHORJUST SRL consideră că dezvăluirea informațiilor poate fi necesară pentru împiedicarea unor fapte ilegale sau pentru a proteja interesele legitime ale SC BIHORJUST SRL sau ale unor terțe părti, în conformitate cu legile aplicabile;
B. Dacă este necesar, SC BIHORJUST SRL va oferi acces la date cu caracter personal prin aplicații securizate unor terțe părți cum ar fi partenerii comerciali ai companiei în scopul furnizării serviciilor precum cele de hosting, e-mail, dezvoltare web, mentenanță web, consiliere juridică, financiară sau audit;
C. Ca parte a strategiei de marketing, SC BIHORJUST SRL va oferi agențiilor de publicitate și potențialilor clienți de publicitate informații cu privire la utilizatori și comportamentul acestora de navigare. Aceste informații sunt agregate și nu includ detalii despre persoane care pot fi identificate.
D. Prin fișierele de tip Cookies, sunt transmise date către rețelele de socializare cu funcțiuni integrate în website, către serviciul de analiză a traficului și cel de analiză a rezultatelor din motoarele de căutare;
E. În contextul unei tranzacții care implică schimbarea acționarului majoritar al SC BIHORJUST SRL sau vânzarea substanțială a activelor sale, am putea partaja date cu caracter personal cu noul proprietar sau cu societatea de audit contractată pentru efectuarea fuziunii sau achiziției.

I.8. Acordul dumneavoastră

Pentru evitarea oricărui dubiu, utilizatorul este de acord cu faptul că accesarea website-ului și continuarea navigării reprezintă consimțământul expres și neechivoc al acestuia privitor la activitatea SC BIHORJUST SRL de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, așa cum este descrisă în Politica de Confidențialitate. Dacă practicile descrise mai sus nu sunt acceptate de utilizator, acesta are posibilitatea de a părăsi website-ul sau de a modifica setările Cookie ale browserului.

I.9. Actualizarea politicii de confidențialitate

SC BIHORJUST SRL poate actualiza Politica de Confidențialitate oricând și va informa utilizatorul prin încărcarea noii variante pe website înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Vă rugăm să consultați periodic Politica de Confidențialitate pentru orice actualizare. Dacă, în orice moment, decidem să aplicăm aceste modificări retroactiv și să utilizăm datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea declarată la momentul colectării lor, vă vom cere acordul în scris.

Politica de utilizare a Cookie-urilor

SC BIHORJUST SRL își informează utilizatorii cu privire la instalarea fișierelor de tip cookie printr-un avertisment afișat la intrarea pe website. Acest avertisment conține link-ul către Politica de Confidențialitate, astfel încât utilizatorul să poată accesa detaliile referitoare la modul de utilizare al Cookie-urilor încă de la prima interacțiune cu website-ul. Odată ce este informat de instalarea fișierelor de tip Cookie, utilizatorul poate continua navigarea sau închide avertismentul, ceea ce va fi considerat un acord explicit pentru instalarea fișierelor, sau poate modifica setările browserului pentru a bloca instalarea.

II.1. Ce sunt Cookie-urile?

SC BIHORJUST SRL utilizează fișiere de tip Cookie și tehnologii similare pentru a colecta date despre utilizarea website-ului și pentru a îmbunătăți experiența de navigare a Utilizatorului. Cookie-urile sunt fișiere text transmise browser-ului utilizatorului de un server web și stocate apoi pe computerul acestuia. Aceste fișiere sunt complet pasive, nu conțin programe software, viruși sau tehnologii pentru accesarea informațiilor stocate pe hard drive ul dispozitivului pe care sunt instalate.

Fișierele de tip Cookie ne ajută să realizăm profilele cititorilor în scop de marketing, fără a identifica în schimb un utilizator anume sau dispozitivul de pe care accesează website-ul. Acestea sunt folosite și pentru personalizarea conținutului afișat și îmbunătățirea experienței de navigare a utilizatorului.
Alte terțe părți, precum companiile care colectează date de trafic sau companiile care administrează rețelele de socializare integrate pe website utilizează propriile fișiere Cookie pentru colectarea informațiilor de trafic sau pentru a permite partajarea conținutului cu rețeaua socială respectivă.

II.2. Tipuri de fișiere Cookie

A. Cookie-uri proprii: Aceste fișiere sunt necesare pentru funcționarea corectă a website-ului și pentru personalizarea conținutului afișat.
B. Cookie-uri străine: Aceste fișiere sunt necesare pentru a colecta date de trafic prin serviciul extern Google Analytics, pentru a face posibilă partajarea conținutului publicat cu rețelele de socializare sau pentru a integra în materialele publicate imagini sau conținut video din surse străine. SC BIHOR JUST SRL nu are acces la fișierele de tip Cookie plasate de terți și nici nu le poate controla.
Pentru a genera statistici de trafic web, Google Analytics folosește fișiere precum -_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmt, APISID, HSID, NID, PREF, S, SID, _ga, _gat. Acestea creează ID-ul unui utilizator anonim și înregistrează vizitele acestuia în site, locația prezumată la nivel de oraș, dispozitivul și browserul utilizat, viteza de conectare, grupa prezumată de vârstă, gen, venit, ocupație, educație, active deținute, intenție de cumpărare, precum și cuvintele-cheie folosite la căutarea Google care a adus utilizatorul pe website. Aceste date sunt colectate în formă anonimizată și agregată.

La rândul lor, rețelele de socializare Facebook, Twitter, Linkedin și Whatsapp utilizează propriile fișiere de tip cookie pentru a monitoriza performanța aplicațiilor lor sau pentru a personaliza aceste aplicații. De asemenea, atunci când utilizatorul distribuie în rețetele de socializare un articol folosind butoanele de distribuire disponibile în website, această acțiune este înregistrată de platforma respectivă. La fel, acolo unde în website există conținut integrat („embedded”) aparținând terților, de pildă postări Twitter sau postări video YouTube, acești terți pot plasa propriile fișiere de tip cookie.

II.3. Gestionarea Cookie-urilor

De regulă, browserele de internet sunt setate să accepte în mod implicit descărcarea fișierelor Cookie, însă permit totodată dezactivarea opțiunii. Dezactivarea sau dezinstalarea cookie-urilor poate genera probleme tehnice legate de utilizarea anumitor părți sau funcțiuni ale website-ului.

III. Contact

Dacă doriți să aflați mai multe despre Politica de Confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți întrebările dumneavoastră printr-un e-mail la office@bihorjust.ro cu subiectul „Confidențialitate”.

Bine-ai revenit!

Autentificare

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Recuperare parola

Please enter your username or email address to reset your password.